Ki volt Eric Berne?

Eric Berne Eric Lennar Bernstein-ként született 1910-ben Montrealban. Apja orvos, anyja író volt. Apját rendszeresen elkísérte orvosi körútjaira. Tizenegy éves volt, amikor apja 39 évesen tuberkulózisban meghalt. Anyja ösztönözte arra, hogy kövesse apját az orvosi pályán. Berne 1935-ben orvosként diplomázott a McGill Egyetemen. Utána az USA-ba költözött és pszichiátriával kezdett foglalkozni. 1941-ben pszichoanalízist kezdett tanulni. 1943-ban pszichiáterként csatlakozott a hadsereghez. Csoportterápiát kezdett el gyakorolni. 1946-ban Erik Erikson irányításával ismét pszichoanalízist tanult két éven át. Ekkor Carmel-be költözött. Elvált. Első könyvét (The Mind in Action - Az elme tevékenysége) 1947-ben adta ki. 1949-ben újra házasodott, Carmel-ben éltek. Felesége három gyereket hozott az előző házasságából, két közös gyermekük született. Első könyvét 1957-ben újra kiadták "Egy laikus útmutatója a pszichiátriához és pszichoanalízishez" címmel. 1949-ben publikálta az intuíció természetével foglalkozó hat szakmai cikke közül az elsőt. 1956-ban jelentkezett tagságért a szakmai pszichoanalitikus intézetnél, de visszautasították. Elhatározta, hogy egyedül konstruál egy megközelítést a pszichoterápiához. 1956-ban fejtette ki először a Szülői, Felnőtt és Gyermeki énállapottal kapcsolatos nézeteit. Ezt a cikket 1957-ben publikálta. Egy másik dolgozatát ("Tranzakcióanalízis: A csoportterápia új és hatékony módszere") 1957 novemberében mutatta be az Amerikai Csoportpszichoterápiás Szövetségnek. Ez nyomtatásban 1958-ban jelent meg, amelyben újrafogalmazta a Szülői, Felnőtt és Gyermeki énállapottal kapcsolatos koncepcióját és bevezette a játszma és a sorskönyv fogalmát. Ezzel a TA-terápia alapvető kerete el is készült. 1964-ben ismét elvált. Magánélete kaotikussá vált és újabb partnert keresett magának. 1967-ben ismét elvette Torre Peterson Rosenkrantz-ot. Rengeteget írt. 1970-ben elváltak.

Az emberek, akik ismerték, különböző emlékeket hordoznak Berne összetett személyiségéről. Egyesek szerint zseniális volt, támogató és tréfaszerető. Mások élesnyelvű, versengő és távolságot tartónak vélték. Ő maga tiszta gondolkodó volt és megkövetelte a tiszta gondolkodást másoktól is. Egész pályafutása során fenntartotta az intuíció iránti érdeklődését. Individualista és lázadó volt. Sikerült számára egy pszichoterápiás módszert megvalósítani, amely "megtörte" az intézmény (pszichoanalízis) szabályait. Úgy vélte, hogy az lenne az ideális, ha az embereket gyorsan meg lehetne gyógyítani, nem pedig éveken át tartó terápiában kezelni őket. Úgy döntött, hogy a TA a laikusok nyelvén kell, hogy beszéljen, nem pedig latinul vagy görögül, hogy a kliens és a terapeuta rögtön együttműködhessenek a gyógyítás folyamatában.

Berne szerint az orvosnak úgy kell a kezelést megterveznie, hogy minden fázisban tudja, hogy mit csinál és miért csinálja. Ez még ma is követelmény a TA-szakemberek hitelesítésénél.

Berne legmélyebben gyökerező elgondolásai orvosi háttérből származtak. Amikor megírta a "Tranzakcióanalízis a pszichoterápiában" c. művét, latinul dedikálta 1961-ben. "Édesapám, David emlékének, aki az orvostudományok doktora, a sebészet mestere, és a szegények orvosa volt."

A korai évek

Az 1950-es évek elejétől fogva Berne és munkatársai klinikai szemináriumokat tartottak. 1958-ban kialakították a San Francisco-i Szociálpszichiátriai Szemináriumot (SFSPS), amelynek tagjai minden kedden Berne lakásán gyűltek össze. A jelenlévők között volt Claude Steiner, Jack Dusay, Stephen Karpman, Jacqui Lee Schiff, Robert Goulding és Franklin Ernst. A szemináriumok termékeny talajt biztosítottak a TA fejlődése szempontjából. 1962-ben megjelent a Tranzakcióanalízis Bulletin, Berne volt a kiadója. 1963-ban megjelent "A szervezetek és csoportok struktúrája és dinamikája". 1964-ben Berne és kollégái megalakították a Nemzetközi Tranzakcióanalízis Szövetséget (ITAA).

Elterjedés

1964-ben adták ki az EMBERI JÁTSZMÁKat. Berne ekkor úgy gondolta, hogy a könyv szűk szakmai érdeklődésre tarthat számot. Ehelyett a könyv bestsellerré vált. Ahogy sikere világszerte elterjedt, a TA nyelve és elgondolásai megragadták az olvasóközönség széles tömegeinek figyelmét. Berne 1970-re két könyv kéziratát fejezte be: Szex a szerelemben-t és a Sorskönyv-et (What do you say after you say hello - Mit mondasz a hello után?)

Berne szilárdan hitt abban, hogy a pszichiátriai betegek meggyógyíthatóak. A drogosok, a depressziósok, a skizofrének mind gyógyíthatóak. 47 éves volt, amikor 15 évnyi pszichoanalitikus tanulmány után felhagyott a pszichoanalitikussá válással. 10 éven keresztül kutatta az intuíció témáját. Tanítványainak gyakran mondogatta: "Put aside all the jazz and begin to listen to what the patients are saying" (Tedd félre a halandzsát és kezdj el végre odafigyelni arra, amit a pácienseid mondanak"). Minden szakmai misztifikációt elvetett és ragaszkodott a rövid szavakhoz, rövid mondatokhoz, rövid publikációkhoz és rövid prezentációkhoz. Ellenezte az olyan terminusok használatát, mint a "passzív", "ellenséges", "függő" és bátorította a viselkedések igékkel történő leírását. Fő feladatának az írást tartotta. Szerette azokat a bulikat, ahol gyermeki módon lehetett ugrándozni és kifigurázta azokat, akik ezeken "felnőtt" komolysággal tudtak csak részt venni. Hatvanadik születésnapján elmondta, hogy befejezte két könyvét, és kész arra, hogy élvezze az életet. Egy újabb könyv írásába kezdett ezután. Halála gyorsan bekövetkezett. 1970 június 23-án, kedden, egy heves vitában vett részt a "sztrókgazdálkodás" témával kapcsolatban. Egy héttel később, június 30-án szívrohamot kapott és kórházba került. 1970 július 15-én, reggel négy órakor egy második szívroham végzett vele. Eric Berne (1910-1970) 60 évet élt. Az El Carmelo Temetőben vettek tőle búcsút, Pacific Grove-ban, Kaliforniában.

További információ Berne életével és munkásságával kapcsolatban EZEN A HIVATKOZÁSON keresztül található.

Eric Berne "Games People Play - The Theory Part I." video: EZEN A HIVATKOZÁSON keresztül érhető el.

Eric Berne "Games People Play - The Theory Part II." video: EZEN A HIVATKOZÁSON keresztül érhető el.

Eric Berne (Games People Play - The Practice Part I." video: EZEN A HIVATKOZÁSON keresztül érhető el.

Eric Berne (Games Poeple Play - The Practice Part II." video: EZEN A HIVATKOZÁSON keresztül érhető el.