A tranzakció akkor valósul meg, ha én felajánlok neked egyfajta kommunikációt és te reagálsz rá. A tranzakció a tranzakcionális inger (pl. "Hello, Hogy vagy?") és a tranzakcionális válasz (pl. "Szia. Kösz', jól.") együttese. A tranzakció a társas érintkezés alapegysége. A kommunikációs folyamat magyarázására az énállapot modellt és vektorokat használunk. A tranzakcióknak három fő típusa van.

Kiegészítő

A tranzakciót jelző vektorok párhuzamosak és a megcélzott énállapot az, amely választ ad. Párhuzamos tranzakciónak is nevezik.

Kiegészítő tranzakcióink jellegzetesen a következő mintázatok szerint alakulnak: Felnőttből - Felnőttbe, Szülőiből - Szülőibe, Gyermekiből - Gyermekibe, és végül Szülőiből - Gyermekibe (vagy épp fordítva, Gyermekiből - Szülőibe).

Keresztezett

Ebben a tranzakcióban a vektorok keresztezik egymást. Amikor jelen van úgy érezzük, mintha a kommunikáció folyamata keresztül lenne vágva. A megcélzott énállapot nem az, amelyik végül reagál. (A vektorok nem feltétlenül szelik át egymást mindig, a megcélzott és a válaszoló énállapotok viszont mindig eltérnek.)

Amikor például valaki Szülői énállapotból kritizál és jól leteremt bennünket (Gyermeki énállapotunkat megcélozva), mi dönthetünk úgy, hogy higgadtak maradunk és Felnőtt énállapotból további információt kérünk tőle, hogy jobban megértsük őt (megcélozva az ő Felnőttjét). Így a tranzakció átalakulhat pl. Felnőtt - Felnőtt (kiegészítő) mintázatúvá, de folyhat tovább a Szülői -- Gyermeki és Felnőtt - Felnőtt keresztezett jelleggel is (és persze még számos más módokon is, de talán ezek itt a legvalószínűbbek).

Rejtett

Rejtett tranzakcióról akkor beszélünk, amikor egy időben két üzenet kerül elküldésre. Az egyik egy nyílt (ún. társadalmi szintű) üzenet - például azt mondja valaki "Igen, egyet értek veled". Közben azonban egy rejtett (ún. pszichológiai szintű üzenet, amit szaggatott vektor ábrázol) üzenet is kódolódik azzal, hogy fejét nemlegesen rázza, legelé néz, arca szomorúságot fejez ki és halk, elcsukló a hangja.

Leggyakrabban a társadalmi szintű tartalom Felnőtt - Felnőtt mintázatú. A pszichológiai szintű üzenetek általában a Szülői - Gyermeki vagy a Gyermeki - Szülői mintázatokat követik. A szavak és a nem verbális üzenetek nem illenek össze, inkongruensek. Valójában minden tranzakció e két szinten mozog, csak a rejtett tranzakciókban a kettő nem illik össze.

Megjegyzés: senki nem kényszeríthet rá egy másik embert arra, hogy egy adott énállapotba kerüljön. Csak meghívni lehet a másikat, hogy az általunk kívánt énállapotból reagáljon. Mindenki saját választása szerint olyan módon léphet tranzakcióba, ahogyan akar.